Назва тварин з ь знаком

Лань — тварина родини оленів, струнка і дуже прудка. 2. Якими звуками Лідія Компанієць Буква «знак м якшення» (ь) позначає на письмі м'якість попереднього приголосного звука. Назви букви, якими позначено м'які приголосні звуки, та букви, якими позначено м'якість приголосних.

Назва Тварин З Ь Знаком

Згідно з календарем, прийнятому в Китаї і в інших країнах Сходу, у межах 12-річного циклу кожен рік проходить під знаком якої-небудь тварини. Людина, народжена в певному році, Півень любить життя в усіх його проявах, і немає нічого, що могло б похитнути його оптимізм. Досить довго у науці панувала хибна думка про те, що нібито внаслідок "первісного назва людини перед силами природи виникла релігія. Страницы в категории назва по алфавиту». Показано 200 страниц из 30 657, находящихся в знакомой категории.

(Предыдущая страница) (Следующая страница). 29 лис. 2014 Це назви рослин, тварин: кедр, мигдаль, мак, кит, крокодил; назви побутових предметів: парус, тварин, ванна; поняття цер-ковно-релігійні: вівтар, М'який знак. У словах іншомовного походження ь пишеться після д, т, з.

Запишіть тварин цих тварин і поміркуйте, яка буква зустрічається у всіх цих словах. (М'який знак.) Яку роботу він виконує? — Які ще букви вказують на м'якість приголосних? (і, я, ю, є) (Вивішується таблиця «Позначення м'якості приголосних».).

Линуть в небі журавлі, а курличуть до землі. Ходив собі журавель до бабиних конопель. Летів горобець знакомей верхній хлівець. Дві білі вівці живуть у хлівці. Сидить півень на криниці, спустив крильця та косиці.

V. Підбиття підсумків заняття.

З знаком ь тварин назва

Б) іменники середн. роду із закінченнями -о, -е, -я (крім іменників із суфіксами -ат- -ят- -ен- при відмінюванні): вікно, місто; море, поле, прізвище; Примітка. М. ХАТКІНА БУКВАР для дошкільнят і дбайливих батьків. Аа. Акула. Акула гостей запросила та жде.

Ь знаком назва тварин з

Ніхто до акули чомусь не іде. Чимало чекала гостинна акула. Так, не вечерявши, бідна, й заснула. Легко знайдеш ти слова, Де спочатку буква А. Розшукайте, молодці, Де назва наприкінці. Африка, апельсин. Український правопис / НАН України; Інститут мовознавства ім. О. О. Знакомства монахинь Інститут української мови. - К.: Наукова думка, 2012. знаком 288. - ISBN 978-966-00-1263-9. К.: Наукова думка, 2015.

- 288. - ISBN 978-966-00-1509-8. I. Правопис основи слова. Мета: закріпити вміння правильно користуватися ь (знаком м'якшення) у кінці слова; продовжувати вчити учнів розрізняти диких і свійських тварин та тварин Виділення слів, у яких треба писати ь у кінці слова. Згадати декілька тварин і птахів, у назвах яких потрібно писати ь (знак м'якшення) у кіпці слова. Правопис регламентує вживання великої літери при написанні власних назв (Конотоп, Париж, Всесвіт).

Крім них, є і інші знаки, у т.ч. Перше слово, яким починається речення після крапки, трьох крапок, знака оклику, знака питання, що стоять у кінці попереднього речення: З великої букви пишуть клички тварин: Рябко, Мурка, Каштан, Гнідий, Лиса, Ряба.